Hệ nhôm Reaynaers Masterline 8

(đánh giá) 0 đã bán

Giá bán: /m

Thermal insulation
+ Medium:
Uf = 1.33 W/M2K
Air – Water – Wind
+ Medium:
Class 4 (600pa)/Class 9A(600Pa)/Class3(2000pa)
Acoustics:
Extreme
TuTi: 46(-1;-4) dB ; DC: (-2,-4)dB
Frame – Vent Width Open in
– Min 97mm

 Burglar Resistance

RC2 – RC3 – PAS24